Nieuwsbericht / Marktconsultatie OncoNext

06.06.2024

Marktconsultatie OncoNext

OncoNext heeft een missie: Betere oncologische zorg door beschikbaarheid van de relevante medische gegevens voor alle betrokkenen op de juiste plek op het juiste moment in het oncologisch proces. Relevante zorginformatie is vaak niet beschikbaar in de systemen waarmee zorgverleners werken. De informatie is soms wel in te zien, maar moeilijk vindbaar en niet herbruikbaar. Het gevolg is dat zorgverleners gegevens overtypen, de patiënt telkens opnieuw bevragen en diagnostiek overdoen. Overtypen is foutgevoelig, leidt tot extra handmatige acties en tast de kwaliteit van geleverde zorg aan.

OncoNext wil dit oplossen en streeft naar beschikbaarheid van de juiste gegevens op de juiste plek op elk moment in het oncologische proces. Dit betreft de directe patiëntenzorg (primair gebruik) en eveneens kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek (secundair gebruik). Het uitgangspunt daarbij is ‘eenmalige registratie voor meervoudig gebruik’. OncoNext sluit aan op andere initiatieven die ditzelfde doel nastreven, zoals CumuluZ en Health-RI, en omarmt de Nationale visie en strategie en EHDS. OncoNext beproeft mogelijke oplossingen in proeftuinen en creëert daarmee tegelijkertijd draagvlak en commitment. De uitkomst van de proeftuin wordt gebruikt als input voor brede realisatie van databeschikbaarheid.

Doel marktconsultatie

OncoNext houdt momenteel een marktconsultatie om leveranciers te bereiken die oplossingen bieden om het aantal handmatige handelingen binnen de oncologische data-registratie en -hergebruik in het primaire zorgproces te verminderen. We richten ons in eerste instantie op systemen die betrokken zijn bij de borstkankerdiagnostiek. Vanuit deze marktconsultatie selecteren we enkele oplossingen die getest worden in een hackathon later dit jaar. Op 26 en/of 27 juni 2024 houden we demo-middag(en) waar leveranciers hun oplossing tonen en zorgverleners en betrokkenen bij OncoNext deze beoordelen.

Mocht u interesse hebben om één of beide demo-dagen bij te wonen, als leverancier deel te nemen aan de marktconsultatie of wilt u meer informatie kunt u ons bereiken op: a.a.j.m.willems@amsterdamumc.nl

Meer informatie over OncoNext.