De volgende stap in oncologische netwerkzorg door hergebruik en landelijk informatie uitwisseling.

OncoNext is een daadkrachtig initiatief om patiëntinformatie eenvoudiger uitwisselbaar en herbruikbaar te maken. Het doel is om de gegevens van de patiënt, zorgverlener, kwaliteit & research samen te brengen.

Onze drie pijlers

Wij willen de gehele keten verbinden om een duidelijke samenhang te creëren en onderlinge afstemming. Dit willen we realiseren op deze drie vlakken:

Zorgverlener - Patiënt

Toegang tot dossier

Zorgverlener - Zorgverlener

Uitwisselen zonder overtypen

Zorgverlener - Research

Hergebruik van zorgdata