Nieuwsbericht / Update OncoNext: juni 2024

01.07.2024

Update OncoNext: juni 2024

Per 1 juli 2024 wordt het project OncoNext tijdelijk stilgelegd, vanwege een herijking.

Het onderwerp data beschikbaarheid leeft enorm en is cruciaal voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg, we zijn positief gestemd over de vele mooie ontwikkelingen op dit terrein. Vanuit deze nationale en internationale externe ontwikkelingen en complexiteit, maar ook de urgentie en relevantie van het vraagstuk vinden we het belangrijk om goed de tijd te nemen om onze positie te bepalen. Daarom willen we de komende periode aandacht besteden aan een integrale, gefocuste en duurzame aanpak die de verbinding aangaat met reeds lopende initiatieven.

Uiteraard blijft de OncoNext community onverminderd achter de noodzaak van beschikbaarheid van oncologische data staan. Dit brede draagvlak is een belangrijke randvoorwaarde om tot een succesvolle aanpak voor eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik (databeschikbaarheid) in de oncologie te komen. Daarmee kunnen we zorgverleners en patiënten ondersteunen, zowel tijdens de behandeling als via onderzoek en kwaliteitsverbetering.